Meddelelse

Corona-Forebyggelse opdateret 16/10-20

Hold afstand - brug håndsprit!

KLIK FOR KORT VEJLEDNING

Desuden: Klubhuset kan benyttes.

I klubhuset må der max opholde sig; - 28 siddende (svarende til 4 personer ved hvert bord) - eller 14 stående.

Der bør ikke gennemføres sociale aktiviteter.

I klubhus og café skal man bære mundbind, når man er stående, fx står i kø ved kassen eller går på toilettet.

Samtidig gælder kravet om, at man skal lukke senest klokken 22.

Bad og toiletter kan benyttes.

Reglerne skal overholdes ellers vil klubhuset blive lukket.

Udendørs - på havnen:

Forbuddet mod at forsamles i større grupper end 50 personer skal overholdes.

 

Link til Dansk Sejlunions Coronaside

Mariagerfjord Billetten

 

fjordbillet logo

Vejret


Vi har sammen med de andre havne på fjorden udsat næsten 20 bøjer, som kan benyttes af os, samt af gæstesejlerne som besøger vores fjord.

Fjordordningen vedligeholder og udsætter fortøjningsbøjer i Mariager Fjord. Fyr- og Vagervæsenet i Mariager Fjord forestår udsætning og optagning af bøjerne. Havnene dækker (efter en aftalt fordelingsnøgle) udgifterne til vedligeholdelse. Benyttelse af bøjen sker på eget ansvar. Hvis der ligger en båd i forvejen afgør dennes skipper om, der under de givne vejrforhold, kan ligge flere både sikkert ved bøjen. Enhver skade, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Fjordordningen uvedkommende.

Guest

Sponsorer

SPONSOR HOS KONGSDAL BAADELAUG?

 

Henv tlf. 50515782

 

Facebook

 

shipship