Grene og kviste til Sankt Hansbål må gerne afleveres på bålpladsen hos Kongsdal Baadelaug.

PROGRAM for Sankt Hans.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Nærværende redegørelse er udarbejdet i henhold til kommuneplanlovens §~20 og 21 for at oplyse om, hvad lokalplanen indeholder, og hvordan den forholder sig til den.
Øvrige planlægning, der gælder for lokalplanområdet, og til lovgivningen i Øvrigt.
SE HER

Logget ind

Guest

Sponsorer 2019

BÅDPLADSER

I

HYGGELIG HAVN

TIL SALG

TLF. 50515782