Velkommen til KONGSDAL BAADELAUG

   640px Flag of the United Kingdomsvg  640px Flag of Germanysvg  


Nærværende redegørelse er udarbejdet i henhold til kommuneplanlovens §~20 og 21 for at oplyse om, hvad lokalplanen indeholder, og hvordan den forholder sig til den.
Øvrige planlægning, der gælder for lokalplanområdet, og til lovgivningen i Øvrigt.
SE HER

 

 

 

 

 

SejlerLinks